Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

moonlightdrive
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vianothingmore nothingmore
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viaaksamitt aksamitt

October 29 2017

moonlightdrive
Jeżeli własne doświadczenia i błędy nie nauczą nas mądrości, to co nas nauczy? 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viairmelin irmelin

October 24 2017

Czuje się bardzo źle psychicznie na ten moment.
Patrzę na siebię i mam ochotę rozbic lustro.
Chciałabym być kimś lepszym.
— (via kompletnie-zniszczona)
Reposted fromkostuchna kostuchna viakudlaty kudlaty

October 21 2017

moonlightdrive
5867 a97c 390
Reposted fromputrefaction putrefaction viaaimiak aimiak
moonlightdrive
Dlatego - zostań potrzebuję Cię tu, to co w sobie mam tylko ciągnie mnie w dół.
Reposted fromorchis orchis viairmelin irmelin

September 26 2017

moonlightdrive
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatoffifee toffifee

September 17 2017

4702 6345 390

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
moonlightdrive
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viatoffifee toffifee

August 30 2017

moonlightdrive
9822 3aed 390
Reposted fromthegirl thegirl viamefir mefir
moonlightdrive
Tak długo opakowywałem się w milczenie, 
że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Müller "Huśtawka oddechu"
Reposted frombreakthesilence breakthesilence viairmelin irmelin

August 21 2017

moonlightdrive
Reposted fromfloe floe viaaimiak aimiak
moonlightdrive
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin

July 28 2017

moonlightdrive
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viaaksamitt aksamitt
moonlightdrive
5448 c0fb 390
Reposted fromhajskul hajskul viaaimiak aimiak

July 18 2017

moonlightdrive
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viapinkpanther pinkpanther

July 12 2017

moonlightdrive
0355 5448 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakatasza katasza
moonlightdrive
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
moonlightdrive
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viafeatherr featherr

June 10 2017

moonlightdrive
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl