Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2018

Q: What’s the first thing you do when you wake up in the morning?
M: Wish I hadn’t.
— Morrissey (Q Magazine, 1995)
Reposted fromLittleJack LittleJack viapolciak polciak

April 02 2018

moonlightdrive
7501 7ce8 390
Reposted fromolaosa olaosa viablacktoblack blacktoblack
moonlightdrive
W tej chorej walce z samą sobą, stanęłam po złej stronie. Zamiast przezwyciężać słabości – niszczę siebie, z wściekłą irytacją opluwam swoje imię, z bezsilną rezygnacją zabijam w sobie resztki człowieka. Stanęłam po złej stronie – sama sobie jestem wrogiem...
— Anka Mrówczyńska „Samobójstwo na raty”

March 28 2018

moonlightdrive

Wieje wiatr

Pachnie wiosną i wiem

— Myslovitz
Reposted fromitwaslove itwaslove viablacktoblack blacktoblack

March 19 2018

moonlightdrive
5004 e636 390
Reposted fromflesz flesz viamefir mefir
moonlightdrive
Na świecie ma się do wyboru tylko samotność albo pospolitość.
— Arthur Shopenhauer
Reposted fromstormymind stormymind viawszystkodupa wszystkodupa

March 04 2018

moonlightdrive
Jest tylko jeden rodzaj szczęścia, ale rodzajów nieszczęść jest tyle, ile jest nieszczęśliwych ludzi.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viaaksamitt aksamitt

February 19 2018

moonlightdrive

February 16 2018

Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viawszystkodupa wszystkodupa
moonlightdrive
5389 104b 390
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viahavingdreams havingdreams
moonlightdrive
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viawszystkodupa wszystkodupa

February 13 2018

moonlightdrive
6125 fdd6 390
Reposted from4777727772 4777727772 viashakeme shakeme
moonlightdrive
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamiodowolipowa miodowolipowa

February 10 2018

bitchycode:

roses are red, i’m going to bed

February 01 2018

moonlightdrive
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczasem czasem

January 30 2018

7075 868b 390
moonlightdrive
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
moonlightdrive
Himalaizm nie ma w sobie niczego co by czyniło nas wyjątkowymi. (...) Nie uważam żeby himalaizm miał jakiś głęboki sens. Tak samo jak nie ma go żeglarstwo czy chodzenie do parku. Życie samo w sobie nie ma głębokiego sensu. Moim wyborem jest himalaizm i zupełnie nie ma we mnie potrzeby przekonywania całego świata, że to bardzo fajne zajęcie.
— A. Bielecki "Spod zmarźniętych powiek"
Reposted fromdusielecc dusielecc viakudlaty kudlaty

January 25 2018

moonlightdrive
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl