Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

moonlightdrive

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viafeliscatus feliscatus
3257 4c49 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapifpafs pifpafs

July 08 2015

8735 00d8 390
Reposted fromtwice twice viapurpurowyrower purpurowyrower
moonlightdrive

haemos:

“i do what i want” sounds really rebellious and cool but what i want to do is avoid conflict and stay in my room

July 07 2015

moonlightdrive
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne

July 06 2015

moonlightdrive
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"

July 05 2015

moonlightdrive
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee

July 04 2015

moonlightdrive
6038 76b6 390
Reposted fromtutaj tutaj viabrzask brzask
moonlightdrive
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek vianastiez nastiez

July 03 2015

moonlightdrive
People get tired of your sadness
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viapolciak polciak
moonlightdrive
9634 e232 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven

July 02 2015

moonlightdrive
1262 2ef0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainerte inerte
moonlightdrive
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

July 01 2015

moonlightdrive
...
Reposted fromweightless weightless
moonlightdrive
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
Reposted fromweightless weightless
moonlightdrive
Cierpienie jest na pewno rodzajem sensu. Bezsens przecież nie boli. Bezsens jest obojętnością.
— Anna Kamieńska
Reposted fromweightless weightless

June 30 2015

moonlightdrive
5177 d4fd 390
Coben "Zachowaj spokój"  5
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viafreakish freakish
moonlightdrive
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viaSundaySmile SundaySmile
moonlightdrive
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl